Selvom yoga er godt for dit sind, har du brug for professionel hjælp, hvis du lider af traumer. På Traumeklinikken i København kan du hurtigt komme i behandling.

Yoga er en rigtig stor hjælp for dig til at skabe sindsro og velvære. Hvis du lider af et traume, kan yoga dog ikke stå alene, men bør altid blive fulgt op af professionel behandling, så du kan få den hjælp, som du har brug for. Et traume er nemlig ikke noget, der bare går over af sig selv. Det skal behandles af professionelle læger og terapeuter.

Et godt sted for dig at komme hurtigt i behandling, hvis du tror, at du lider af et traume, er på Traumeklinikken i København. De sørger for at holde deres venteliste kort, så du hurtigt kan komme til. Det kommer derfor max til at tage dig tre uger at komme til, fra du har kontaktet dem. Ofte kan du dog komme meget hurtigere til.

På Traumeklinikken har de både ansat læger og psykologer. Dermed kan de tage sig af alle aspekter i forbindelse med et traume. Det er både de fysiske og de psykiske komplikationer, der kan være på grund af det. Læs mere om dem her.

Sådan opstår traumer

Det er helt normalt, at du får en kraftig reaktion, når du har været udsat for en voldsom hændelse. Det kan være en ulykke, en naturkatastrofe eller et overfald. Hvis der er tale om et traume, vil du dog blive ved med at reagere kraftigt på episoden, selvom det er noget tid siden. I det tilfælde vil du have brug for hjælp til at bearbejde oplevelsen.

Et traume kan vise sig på mange forskellige måder. Nogle oplever at være meget nedtrykte, andre, at de får en meget kort lunte og bliver opfarende. Nogle har svært ved at sove, mens andre udvikler OCD eller depression. Der er altså ingen typisk måde, et traume viser sig på. Det handler derfor om, at du mærker efter, hvordan du har det, og at du opsøger hjælp, så du kan finde ud af, om du har et traume eller ej.

På Traumeklinikken er du altid velkommen til at henvende dig, så du kan finde ud af, om du har et traume og hurtigt kan komme i behandling. Med deres korte ventelister behøver du ikke at vente længe og kan snart komme i gang med at nyde dit liv med yoga og mange andre glæder.